Skip to main content

Algemene werkzaamheden

Beschermingsbewind

  • We maken een beschrijving van de goederen die onder het bewind vallen.
  • We openen op uw naam een bankrekening (de beheerrekening), een leefgeldrekening en eventueel een spaarrekening.
  • We zorgen ervoor dat de instanties waarvan u uw inkomen ontvangt, dit inkomen overmaken naar de nieuwe beheerrekening.
  • We zorgen ervoor dat alle instanties die vaste lasten innen (zoals bijvoorbeeld huur, verzekeringen en energiekosten) hun rekeningen en andere financiële post naar Stichting BKM sturen. We zorgen ervoor dat alle vaste lasten, inclusief uw leefgeld, voortaan van de beheerrekening worden betaald.
  • We stellen een budgetplan op. Hierin staat precies wat elke maand uw vaste inkomsten en uitgaven zijn.
  • We verzorgen de aangifte inkomstenbelasting Box 1.
  • We vragen zo nodig bijzondere bijstand, toeslagen (huur en zorgtoeslag) en kwijtschelding van lokale belastingen aan.
  • We regelen alle verzekeringen (zoals zorgverzekering, WA-, inboedel- en uitvaartverzekering) en declaraties.
  • Als er schulden zijn, maken wij een overzicht van alle schulden en vragen een schuldenregeling aan bij een gespecialiseerde schuldhulpverlener.
  • We leggen elk jaar verantwoording af aan de kantonrechter over de manier waarop wij uw bewind hebben uitgevoerd.