Skip to main content

Procedures

Beschermingsbewind

Kennismaken: Na het eerste contact met Stichting BKM maken we een eerste afspraak voor een gesprek in uw eigen woonomgeving. In dat gesprek maken we kennis met elkaar en kunt u uw eigen verhaal vertellen.  Ook spreken we naar elkaar toe uit wat we van elkaar verwachten.

Intakegesprek: Op het moment dat Stichting BKM de basisgegevens met uw financiële overzicht heeft ontvangen, komt u bij ons op kantoor voor een tweede afspraak. In dat intakegesprek bespreken we wat er mogelijk is en stellen een plan van aanpak (budgetplan) op.

Aanvraag bij de kantonrechter: Om voor beschermingsbewind in aanmerking te komen, moet er een verzoek worden ingediend bij de kantonrechter. Stichting BKM kan u helpen met het indienen van zo’n verzoekschrift. U kunt de aanvraag zelf indienen, maar ook uw echtgenoot, geregistreerde partner, familielid tot in de vierde graad, een mentor of de officier van justitie mogen dit doen. Hulpverleners kunnen niet zelf een verzoek indienen, maar kunnen wel de officier van justitie vragen een verzoekschrift in te dienen.

Administratie opsturen: Nadat de rechter het bewind heeft uitgesproken, ontvangt Stichting BKM daar een beschikking van. Op dat moment kunt u uw hele administratie aan ons geven of opsturen. Stichting BKM informeert alle instanties die betrokken zijn en vraagt hen om het correspondentieadres voor alle financiële post te wijzigen in het adres van BKM, zodat u daar geen omkijken meer naar heeft.  Op dat moment openen wij ook een beheerrekening en een leefgeldrekening. Op deze rekening wordt uw inkomen overgemaakt en daarvan worden de vaste lasten voortaan betaald.

Budgetplan: Stichting BKM stelt hierna een budgetplan op en bekijkt of alle vaste lasten betaald kunnen worden. Elke week of een keer per maand maken wij een bedrag over naar uw leefgeldrekening. U kunt van die rekening boodschappen en andere noodzakelijke uitgaven betalen, als dat dat binnen uw budget past.

Verantwoording aan de kantonrechter: Binnen enkele maanden na de uitspraak van de kantonrechter, geeft Stichting BKM een boedelbeschrijving aan de kantonrechter. Een boedelbeschrijving is een opgave van het inkomen, de vaste lasten, het vermogen en eventuele schulden die u heeft vanaf het moment waarop het bewind is uitgesproken. Deze boedelbeschrijving bespreken we samen met u en u moet deze ook ondertekenen.
Stichting BKM moet elk jaar rekening en verantwoording afleggen aan de kantonrechter. Als u dat wilt, ontvangt u dit overzicht ook van ons.

Einde beschermingsbewind: Bewind wordt meestal uitgesproken over alle gelden en goederen, voor onbepaalde tijd. Dit betekent niet dat u nooit meer zelf uw financiën kunt gaan beheren. Op het moment dat u uw financiën weer zelf wilt gaan beheren, kan de kantonrechter gevraagd worden het bewind te beëindigen. De kantonrechter bekijkt dan of de oorzaken die aanleiding waren tot de onderbewindstelling nog bestaan. Zijn deze zaken inmiddels opgelost, dan kan de kantonrechter het bewind opheffen.