Skip to main content

Uitgangspunten en afspraken Stichting BKM

Uitgangspunten

Stichting BKM staat ingeschreven bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Wij respecteren de geaardheid, levensovertuiging, godsdienstige gezindheid en cultureel andere achtergrond van onze cliënten. Wij zullen ons ten alle tijden onthouden van het doen van handelingen, welke niet strikt passen binnen de vervulling van onze opdracht als bewindvoerder. Wij nemen geen vergoedingen vna cliënten aan, anders dan vastgesteld, zoals cadeau’s, legaten of erfenissen e.d.

Doelstelling

Het doel van bewindvoering is:
  • Het op orde brengen en/of houden van uw financiële huishouding en waarmogelijk, begeleiden naar financiële zelfzekerheid.
  • Het voorbereiden toeleiden naar-en begeleiden in een minnelijk- dan wel WSNP-schuldsaneringstraject.

Verwachtingen

U zorgt voor het inkomen en wij zorgen dat daarvan de vaste lasten worden doorbetaald. Dit zijn: de huur, energie, water, zorg-en overige verzekeringen, reserveringen (ook voor schuldenaflossing), huishoudgeld en ten slotte andere rekeningen.

Post

Alle financiële post onmiddelijk en ongeopend doorsturen naar: BKM, Postbus 1273, 6040KG, Roermond.

Wijzigingen

Alle veranderingen met financiële gevolgen direct doorgeven. Denk hierbij aan verhuizing, werk of uitkering, schulden, detentie, kosten van lidmaatschap of abonnement, verandering van telefoonnummers etc. Zonder juiste en tijdige informatie kunnen wij immers ons werk voor u niet goed uitvoeren.

Rekeningen

Zolang u zelf uw inkomen ontvangt, betaalt u ook zelf uw rekeningen, Zodra uw inkomen voor de eerste keer op de beheerrekening is binnengekomen, mag u vanaf dat moment uw rekeningen naar ons toesturen.

Weekgeld

Het weekgeld dat u op uw leefgeldrekening ontvangt, is bedoelt voor de inkoop van de dagelijkse boodschappen. Voor andere inkopen kunt u contact met ons opnemen. In overleg EN indien er voldoende saldo is zal er een extra bedrag naar u worden overgemaakt.

Kinderbijslag

Indien u recht heeft op kinderbijslag, wordt dit bedrag (als mogelijk) direct overgeboekt naar de leefgeldrekening.

Adviezen

Koop NOOIT op afbetaling, sluit NOOIT een lening af, verander NOOIT van electriciteitsbedrijf, of sluit nooit zonder overleg een abonnement af voor een mobiele telefoon.

Overzicht bankgegevens beheer- en leefgeldrekening

U krijgt ee persoonlijke inlogcode voor het online softwareprogramma Onview, waarmee u 24 uur per dag de transacties kunt volgen die worden gemaakt van deze rekeningen. Ook is er de mogelijkheid om de overzichten uit te printen.

Vergoedingen

Zowel bij volwacht alsook bij meerderjarigenbewind worden er kosten bij u in rekening gebracht conform de regeling van de staatssectretaris van Veiligheid en Justitie november 2014, nummer 577811.

Agressie

Bij verbaal en/of fysiek geweld zullen wij de kantonrechter verzoeken een andere bewindvoerder aan te stellen. Wanneer wij werken p basis van een volmacht, sluiten wij per direct het dossier.

Contactpersoon

Contactpersoon is mevrouw J. Merx, en wordt bij afwezigheid vervangen door een medewerker van Stichting BKM, dan wel op dat moment de plaatsvervangende bewindvoerder.

Bereikbaarheid

Telefonisch spreekuur op: maandag t/m donderdag van 10:00 – 12:30. Telefoonnummer: 0475-476928. E-mail: info@45.152.250.4

Waarneming

Iedere bewindvoerder wordt door de rechtbank verplicht een waarnemer te hebben. Onze vaste waarnemer is van Dinteren bewind uit Venlo. Zij zijn niet op de hoogte van uw dossier, in verband met de privacy gebeurt dit pas op het moment dat er een waarneming nodig is.