Skip to main content

Beschermingsbewind

Bij beschermingsbewind (of onderbewindstelling van goederen) stelt de kantonrechter een bewindvoerder aan. De bewindvoerder beheert vanaf dat moment de financiën van de meerderjarige persoon, die daartoe zelf tijdelijk of voor langere tijd niet in staat is. Het kan ook zijn dat er schulden zijn, waarbij het niet meer lukt om deze zelf op te lossen. De rechter stelt dan beschermingsbewind in op aanvraag van uzelf of van bijvoorbeeld uw partner of familielid. Ook de gemeente kan schuldenbewind aanvragen.

U kunt de kantonrechter zelf vragen de bewindvoering in handen te leggen van een familielid of een kennis. Meestal is het beter om de bewindvoering onder te brengen bij een professionele, onafhankelijke organisatie. Op die manier hoeft de relatie met het familielid of kennis niet verstoord te raken, mocht er onenigheid staan over het bewind. Voor een naaste kan het namelijk behoorlijk lastig zijn om zo’n formele taak te combineren met zijn persoonlijke rol. De kantonrechter houdt rekening met uw wensen als hij een bewindvoerder aanstelt.

Stichting BKM zorgt ervoor dat alle goederen die onder bewind worden gesteld goed worden beheerd. U mag formeel zelf niet meer beslissen over deze goederen, maar we houden wel zo veel mogelijk rekening met uw wensen. Afhankelijk van het vermogen en het inkomen kunnen de kosten voor beschermingsbewind worden vergoed vanuit de bijzondere bijstand. Wanneer u  hiervoor in aanmerking komt zal Stichting BKM dit aanvragen bij uw gemeente.

Het beheer van uw ‘goederen’

Goederen kunnen bijvoorbeeld inkomsten uit arbeid zijn, of een uitkering, het bezit van een huis, of een toekomstige erfenis. Stichting BKM zorgt ervoor dat alle goederen die onder het bewind vallen, goed worden beheerd. Formeel mag u zelf niet meer beslissen over deze goederen, maar we houden waar mogelijk rekening met uw wensen.

Wie betaalt de kosten van bewindvoering?

De kosten voor beschermingsbewind kunnen vergoed worden vanuit de bijzondere bijstand. Of dat het geval is, hangt af van uw inkomen en van uw vermogen. Wanneer u voor vergoeding in aanmerking komt, vraagt Stichting BKM dit aan bij uw gemeente.

Wat zegt de wet?

Beschermingsbewind is een wettelijke maatregel ter bescherming van de goederen of een gedeelte van uw goederen, die wordt beschreven in het Burgerlijk Wetboek. Sinds 1 januari 2021 geldt voor schuldenbewind de Wijzigingswet Boek 1 Burgerlijk Wetboek (adviesrecht voor gemeenten bij de procedure rond beschermingsbewind wegens problematische schulden). Deze wet bepaalt dat gemeenten adviesrecht kunnen krijgen. De wijzigingswet zegt ook dat de rechter schuldenbewind alleen tijdelijk mag instellen. Op de pagina Samenwerking bewindvoerders en gemeenten leest u meer over het adviesrecht.